تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۶:۱۵
به بهانه قتل آتنا دختر معصوم پارس آبادی؛
آیا اجرای سند۲۰۳۰ منجر به کاهش تجاوز و آزارهای جنسی خواهدشد؟
خبر تجاوز و قتل آتنا دختر معصوم پارس آبادی هم در شبکه های مجازی از تیررس حواشی در امان نماند. یکی از این حواشی پیوند زدن آن با سند ۲۰۳۰ بود. موافقان سند ۲۰۳۰ ادعا می‌کنند در صورت اجرای این سند و آموزشهای جنسی به کودکان جلوی اینگونه تجاوزات گرفته خواهد شد.

به گزارش سرویس سیاسی عصر مُهـر، حمید رسایی در کانال تلگرامی خود نوشت: خبر تجاوز و قتل آتنا دختر معصوم پارس آبادی هم در شبکه های مجازی از تیررس حواشی در امان نماند.

یکی از این حواشی پیوند زدن آن با سند۲۰۳۰بود. موافقان سند ۲۰۳۰ ادعا می‌کنند در صورت اجرای این سند واموزشهای جنسی به کودکان جلوی اینگونه تجاوزات گرفته خواهد شد.

اگر چه هر چقدر جستجو کردم هیچ مطالعه ای درخصوص اجرای این سند وجود نداشت که القائات فوق را ثابت کند ولی از آنجاییکه در غرب آموزش جنسی جدی گرفته میشود بیایید نگاهی به اخبار، آمار و ارقام در غرب بیندازیم که تا چه حد موفق بوده است: 

ﻫﺮ 98 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﺮ 8 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺁﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺳﺖ. آموزش جنسی دال بر رفع یا کاهش تجاوز نیست.

https://t.co/fgylIxsTV5

 


 

ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ؛ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺋﺪ. علت افزایش تجاوز و آزار جنسی در کنسرتهای مختلط.

https://t.co/NivksgxICR


ﺩﺭﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 2000 ﺗﺎ 2010 ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 167 ﻫﺰﺍﺭﺩﺧﺘﺮ ﺯﯾﺮ 17 ﺳﺎﻝ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ 10 ﻭ 11 ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

https://mobile.twitter.com/khojaste_ir/status/868558013912805378?p=v


بررسی داده های آماری منتشره از سازمان ملل: میزان تجاوز و آزارهای جنسی در کشورهای غربی بیش از ده برابر کشورهای مسلمان است.

https://t.co/lCm26GuPaA


ﺍﺯ ۱۲۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺯﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ گفته اند ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ‏( rape ‏) ﻗﺮﺍﺭ گرفتند . ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﻫﺮ ۶ ﺯﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ . buff.ly/2pi1SJ7

هر ۸ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮد.  pic.twitter.com/JEyBNGSVmS

۱۰ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺗﺠﺎﻭﺯ در جهان به ترتیب: ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ٬ ﺳﻭﺋﺪ٬ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ٬ ﺁﻟﻤﺎﻥ٬ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ٬ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﯾﮕر.

https://t.co/0Hjd46HSZh


موافقان سند ۲۰۳۰ ادعا می‌کنند در ایران گزارشات تجاوز به پلیس ارجاع نمی شود، بیایید بررسی کنیم اوضاع در غرب چطور است؟

بالغ بر ۹۵درصد زنان دانشگاهی در غرب میگویند تجاوز به خود را به پلیس گزارش نمی دهند. علت: مطمین نیستند دستگاه قضایی عدالت را اجراکند.

https://t.co/32ecFPcN3R


مطالعه دیگر: در اروپا و آمریکا بالای ۸۰ درصد از تجاوزها و آزارهای جنسی گزارش نمی شوند

https://t.co/JYNcc31tIM


مطالعه دیگر: ﺗﻨﻬﺎ ۱۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ۱۱ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ به‌خود را ﮔﺰﺍﺭﺵ می‌کنند.

https://t.co/Nx1wVrJcya


ﺳﺎﻝ ۲۰۱۲ در یک نظرسنجی ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ اروپا و امریکا گفتند ﮐﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺭا ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﯽکنند. ﻋﻠﺖ: ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ.

https://t.co/x3IhtIZDRA
نظرات بینندگان
آیا اجرای سند۲۰۳۰ منجر به کاهش تجاوز و آزارهای جنسی خواهدشد؟

نظرسنجی

آرشیو
شما بیشتر از چه طریق اخبار را دنبال می کنید؟

آخرین عناوین

پربازدید ترین

آرشیو